Home

“Een aangename en verantwoorde huisvesting voor onze medewerkers”

Villapark ’t Lageveld is een van de locaties waar Marquette Detachering haar medewerkers huisvest. Mensen van verschillende nationaliteiten wonen hier samen. De medewerkers krijgen SNF gecertificeerde huisvesting aangeboden op Villapark ’t Lageveld in Hoge Hexel. Deze woonruimte is compleet en modern ingericht. Door mensen met gemeenschappelijke achtergronden gezamenlijk te huisvesten ontstaan er tevens een aangename sociale leefomgeving, waardoor mensen met een andere achtergrond zich thuis voelen in Nederland en met plezier naar het werk gaan.

Bij Marquette Detachering gaat het om mensen. Integriteit en respect voor de medemens en haar omgeving zijn belangrijk bij ons. Onze zorg strekt zich dus ook uit over huisvesting, sociale begeleiding en opleidingsmogelijkheden. Zo stellen wij ons bij de huisvesting altijd de vraag of we er zélf zouden willen wonen. Ons motto luidt: ’’wij zijn goed voor onze medewerkers, dan zijn onze medewerkers goed voor onze opdrachtgevers’’.

De wijze waarop Marquette Detachering haar medewerkers selecteert, huisvest en behandelt, geldt voor veel gemeentelijke instanties als voorbeeld voor een correcte en zorgvuldige aanpak. Marquette heeft hiervoor, uit handen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de inspiratieprijs Flexwonen ontvangen.